Budowa budynku komunalnego w Lesznowoli

Budowa budynku komunalnego w Lesznowoli

Domeks jako generalny wykonawca inwestycji, wybudował budynek mieszkalny wielorodzinny w Lesznowoli, ul. Bankowa. Technologia budowy: murowana tradycyjna, czas trwania inwestycji: 01.01.2018 - 31.12.2018.